Nasze memy

Strona 7 z 91

Obraz / mem do cytatu: Człowiek, gdy ma wybór, wybiera zwykle dobro. Zło wybiera wtedy, gdy wydaje mu się, że nie ma wyboru.
Obraz / mem do cytatu: Nie ma nic słodszego ponad miłość, nic silniejszego, wspanialszego, większego, nic piękniejszego, bogatszego, nic lepszego ani w niebiosach, ani na ziemi.
Obraz / mem do cytatu: Komisja to grupa osób nieprzygotowanych, powołana przez niekompetentnych, do wykonania zadań niepotrzebnych.
Obraz / mem do cytatu: Są mężczyźni, którzy mają to, na co zasłużyli. Inni pozostali kawalerami.
Obraz / mem do cytatu: Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca.
Obraz / mem do cytatu: Gdyby kobieta przestała być zagadką, świat stałby się nudny, a miłość przestałaby istnieć.
Obraz / mem do cytatu: Liczę tylko słoneczne godziny.
Obraz / mem do cytatu: Łatwo przywoływać duchy, trudno je odegnać.
Obraz / mem do cytatu: Gdy pieniądze mówią, prawda milczy.
Obraz / mem do cytatu: To jest prawdziwa przyjaźń - osłaniać innych nawet kosztem siebie.
Obraz / mem do cytatu: Trzeba podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można wykryć to, co podważyć się nie da.
Obraz / mem do cytatu: Miłość to czuwanie nad cudzą samotnością.
Obraz / mem do cytatu: Tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem.
Obraz / mem do cytatu: Urodzić się głupcem to nie wstyd. Wstyd tylko głupcem umierać.
Obraz / mem do cytatu: Miarą miłości jest miłość bez miary.
Obraz / mem do cytatu: Czasami nie wiadomo, czego się szuka, dopóki człowiek tego nie znajdzie.
Obraz / mem do cytatu: Nie grzeszy myślą tylko ten, kto nie grzeszy rozumem.
Obraz / mem do cytatu: Jutro jest najbardziej zajętym dniem w roku.
Obraz / mem do cytatu: Szczęście jest jak motyl. Ścigaj je, a umknie ci. Usiądź spokojnie, a spłynie na twoje barki.
Obraz / mem do cytatu: Przyjemność ma się do szczęścia mniej więcej tak, jak drzewo do ogrodu; nie ma ogrodu bez drzew, ale drzewa, nawet w wielkiej ilości, nie stanowią jeszcze ogrodu.
Obraz / mem do cytatu: Czasami warto znosić wszystkie wady małżeństwa, aby mieć jednego przyjaciela w świecie skażonym obojętnością.
Obraz / mem do cytatu: Życie mężczyzny jest ufarbowane na kolor jego wyobraźni.
Obraz / mem do cytatu: Kiedy wstajesz rano jesteś nikim. Udowadniaj ludziom i światu w ciągu dnia, że jest inaczej.
Obraz / mem do cytatu: Większości ludzi nie powinniśmy prosić o szczerość, ale o milczenie.