Nasze memy

Strona 57 z 106

Obraz / mem do cytatu: Granicy między przyjaźnią a miłością nikt i nic nie upilnuje.
Obraz / mem do cytatu: Nikt na świecie nie żyje wyłącznie dla siebie. Jesteśmy tu także dla innych.
Obraz / mem do cytatu: Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.
Obraz / mem do cytatu: Żadna woda nie ugasi pragnienia miłości, żadna powódź jej nie zatopi.
Obraz / mem do cytatu: Gdyby zabrano nam wszystkie uciechy tego świata i pozostałaby tylko miłość, warto byłoby żyć.
Obraz / mem do cytatu: Jestem optymistą, ale optymistą, który bierze ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy.
Obraz / mem do cytatu: Mądra żona jest szóstym zmysłem męża, głupia – usiłuje być wszystkimi.
Obraz / mem do cytatu: Fotografie to kęsy czasu, które można wziąć do ręki.
Obraz / mem do cytatu: Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
Obraz / mem do cytatu: Rok – okres 365 rozczarowań.
Obraz / mem do cytatu: Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony.
Obraz / mem do cytatu: 35 lat to dobry wiek. Londyn pełen jest kobiet, które od dawna mają 35 lat.
Obraz / mem do cytatu: Polityk demokratyczny zawsze się sprzedaje. Bogatym za gotówkę. Biednym na raty.
Obraz / mem do cytatu: Konsultacja – uzyskanie czyjejś zgody dla dawno już podjętej decyzji.
Obraz / mem do cytatu: Dzisiaj wiele dzieci to sieroty z rodzicami.
Obraz / mem do cytatu: W każdym roku jest trzydzieści jeden milionów sekund. Te nieliczne, które warto zapamiętać, wzruszają nas i ranią bez końca.
Obraz / mem do cytatu: W każdym roku jest trzydzieści jeden milionów sekund. Te nieliczne, które warto zapamiętać, wzruszają nas i ranią bez końca.
Obraz / mem do cytatu: Uwielbiam pracę. To jedyny sposób na jałowość, szarość i beznadzieję.
Obraz / mem do cytatu: Plotka ma długie nogi i ostro zakończone rogi.
Obraz / mem do cytatu: Szatan boi się ludzi radosnych.
Obraz / mem do cytatu: Rodzicom zawdzięcza uczeń tylko życie, nauczycielowi życie dobre i szczęśliwe.
Obraz / mem do cytatu: Pomysły to punkty startowe wszystkich fortun.
Obraz / mem do cytatu: Gdyby Bóg zapytał kobiety, czego ona sobie życzy, odpowiedziałaby, ażeby wszystkie inne były od niej brzydsze i skromniej ubrane.
Obraz / mem do cytatu: Miłość to jedyna siła, zdolna przekształcić wroga w przyjaciela.