Nasze memy

Strona 55 z 105

Obraz / mem do cytatu: Niektórzy rodzą się świętymi, inni zdobywają świętość, jeszcze innym świętość jest narzucona.
Obraz / mem do cytatu: Człowiek przychodzi na świat romantykiem, umiera pozytywistą.
Obraz / mem do cytatu: Darem rozumu jest nie płakać nad tym, co czas zabiera, ale cieszyć się tym, co przynosi.
Obraz / mem do cytatu: Miłość to nasza ostatnia szansa. Poza nią doprawdy nie istnieje na ziemi nic, co by nas mogło utrzymać przy życiu.
Obraz / mem do cytatu: Kobieta nigdy nie zrozumie, co może być pociągającego w bieganiu po trawie za kawałkiem skóry.
Obraz / mem do cytatu: Człowiek jest małpą, która potrafi zrobić najprecyzyjniejszą brzytwę, aby poderżnąć gardło drugiej małpie.
Obraz / mem do cytatu: Mądrości życiowe nie muszą błyszczeć - wystarczy, że nie rdzewieją.
Obraz / mem do cytatu: Niektóre kobiety to pułapki, w które wpadamy i z których nie chcemy się uwolnić.
Obraz / mem do cytatu: Nadmiar wolności jest niewolnictwem, bo jeśli nie ma już władzy, a więc silni nie są ograniczani, to zgodnie z prawem pięści słabi tracą prawa. Wzrost wolności nie tylko prowadzi do niewoli, ale sam w sobie jest niewolnictwem.
Obraz / mem do cytatu: Ryzyko, które podejmujesz jest miarą tego, co cenisz.
Obraz / mem do cytatu: Człowiek rodzi się, płacząc. Kiedy już się wypłacze, umiera.
Obraz / mem do cytatu: Artysta, który nie posiada wystarczającej oryginalności, aby stworzyć swój niepowtarzalny świat, przyłącza się do awangardy.
Obraz / mem do cytatu: Odwracając się od problemu zostawiasz za sobą nóż, który potem zawsze trzeba wyciągać z pleców.
Obraz / mem do cytatu: Bądź człowiekiem z ludzką twarzą.
Obraz / mem do cytatu: Pesymista widzi ciemny tunel, optymista widzi światło w tunelu, realista widzi światła pociągu, maszynista widzi trzech debili na torach.
Obraz / mem do cytatu: Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia.
Obraz / mem do cytatu: Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.
Obraz / mem do cytatu: Inteligencja jest to choroba umysłowa – na szczęście mało rozpowszechniona.
Obraz / mem do cytatu: Granicy między przyjaźnią a miłością nikt i nic nie upilnuje.
Obraz / mem do cytatu: Nikt na świecie nie żyje wyłącznie dla siebie. Jesteśmy tu także dla innych.
Obraz / mem do cytatu: Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.
Obraz / mem do cytatu: Żadna woda nie ugasi pragnienia miłości, żadna powódź jej nie zatopi.
Obraz / mem do cytatu: Gdyby zabrano nam wszystkie uciechy tego świata i pozostałaby tylko miłość, warto byłoby żyć.
Obraz / mem do cytatu: Jestem optymistą, ale optymistą, który bierze ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy.