Nasze memy

Strona 47 z 108

Obraz / mem do cytatu: Nikt nie jest za stary na marzenia. Tak jak marzenia nigdy się nie starzeją.
Obraz / mem do cytatu: Miłość to akt nieustannego przebaczania, czułe spojrzenie, które wchodzi w nawyk.
Obraz / mem do cytatu: Życie jest wybrukowane straconymi okazjami.
Obraz / mem do cytatu: Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta.
Obraz / mem do cytatu: Kochać to znaczy nigdy nie naciskać na partnera, żeby był dobry w tym, w czym jest do niczego.
Obraz / mem do cytatu: Biblioteka jest bramą w czasie.
Obraz / mem do cytatu: Nikt nie jest za stary na marzenia. Tak jak marzenia nigdy się nie starzeją.
Obraz / mem do cytatu: Człowiek może znieść bardzo dużo, lecz popełnia błąd sądząc, że potrafi znieść wszystko.
Obraz / mem do cytatu: Miłość – wysiłek, jaki czyni mężczyzna, aby zadowolić się jedną tylko kobietą.
Obraz / mem do cytatu: Miłość to taki potok, który znosi wszelkie tamy i zalewa istotę ludzką bez reszty.
Obraz / mem do cytatu: Nigdy nie pozbawiaj nikogo nadziei, może to wszystko, co mu zostało.
Obraz / mem do cytatu: Dojrzałość polega na tym, że człowiek wie, gdzie kończą się jego możliwości.
Obraz / mem do cytatu: Zarządzanie polega na wykonywaniu zadań rękami innych ludzi.
Obraz / mem do cytatu: Sumienie jest zegarem, który chodzi zawsze dobrze. Tylko my czasami chodzimy źle.
Obraz / mem do cytatu: Politycy wydostają się na szczyty dlatego, że większość z nich nie ma zdolności, dla których chciano by ich zatrzymać trochę niżej.
Obraz / mem do cytatu: Śmierć staje się sympatyczniejsza w miarę, jak się starzejemy.
Obraz / mem do cytatu: Świat należy do tych, co wcześnie wstają, aż do chwili, gdy wstanie reszta.
Obraz / mem do cytatu: Prawda raz podeptana podnosi się z ziemi bardzo wolno.
Obraz / mem do cytatu: Mąż to mężczyzna, któremu wzrok psuje się akurat wtedy, gdy powinien widzieć torby i inne ciężary.
Obraz / mem do cytatu: Różnica, zachodząca pomiędzy starym kawalerem i starym mężem na tym polega, iż pierwszego mogą oszukiwać wszystkie kobiety, drugiego zaś tylko własna żona.
Obraz / mem do cytatu: Szczęśliwi ludzie to tacy, którzy nie są świadomi lepszych i większych możliwości, żyją we własnych światach odpowiednio skrojonych do ich predyspozycji.
Obraz / mem do cytatu: Małżeństwo i wino mają jedną wspólną cechę: nabierają wartości dopiero po latach.
Obraz / mem do cytatu: Życie to film. Śmierć to fotografia.
Obraz / mem do cytatu: Każdy z nas jest miłością czyjegoś życia.