Nasze memy

Strona 42 z 107

Obraz / mem do cytatu: Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.
Obraz / mem do cytatu: Wykształcenie, podobnie do ubrania, winno być starannie dopasowane do osoby. Zbyt małe uwiera, za obszerne śmieszy.
Obraz / mem do cytatu: Całe życie zbieramy rzeczy niepotrzebne. Dlatego tak mało w nim miejsca na miłość.
Obraz / mem do cytatu: Pochlebstwo to potrawa, która wszystkim smakuje.
Obraz / mem do cytatu: Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie.
Obraz / mem do cytatu: Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd.
Obraz / mem do cytatu: Tak to już jest, że jeden zdobywa palmę pierwszeństwa, a drugi – kokosy.
Obraz / mem do cytatu: Martwienie się nie zabierze jutrzejszych problemów, ale zabierze dzisiejszy spokój.
Obraz / mem do cytatu: Czasami głowa musi naprawić błędy, które popełnia serce.
Obraz / mem do cytatu: Czasami głowa musi naprawić błędy, które popełnia serce.
Obraz / mem do cytatu: Jesteśmy z tego samego materiału, co nasze sny.
Obraz / mem do cytatu: Pocałunek jest ostatnim przykładem ludożerstwa.
Obraz / mem do cytatu: Martwienie się nie zabierze jutrzejszych problemów, ale zabierze dzisiejszy spokój.
Obraz / mem do cytatu: Przeczuleni uważają dar serca za jałmużnę, ufni - jałmużnę za dar serca.
Obraz / mem do cytatu: Na końcu wszystko będzie dobrze. Jeśli tak nie jest, oznacza to, że to jeszcze nie koniec.
Obraz / mem do cytatu: Wady też stanowią część naszego posagu.
Obraz / mem do cytatu: Zdenerwowanie to kran, zakręcający dopływ dobrych myśli.
Obraz / mem do cytatu: Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
Obraz / mem do cytatu: A najbardziej niewiarygodne jest to, że z zamkniętymi oczami widzi się wszystko bardzo wyraźnie.
Obraz / mem do cytatu: Lepiej mieć kulę u nogi niż w głowie.
Obraz / mem do cytatu: Srebro – złoto, które osiwiało.
Obraz / mem do cytatu: Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania.
Obraz / mem do cytatu: Czasami głowa musi naprawić błędy, które popełnia serce.
Obraz / mem do cytatu: Plotka szybciej przepływa między ludźmi niż prąd.