Nasze memy

Strona 37 z 87

Obraz / mem do cytatu: Artysta, który nie posiada wystarczającej oryginalności, aby stworzyć swój niepowtarzalny świat, przyłącza się do awangardy.
Obraz / mem do cytatu: Odwracając się od problemu zostawiasz za sobą nóż, który potem zawsze trzeba wyciągać z pleców.
Obraz / mem do cytatu: Bądź człowiekiem z ludzką twarzą.
Obraz / mem do cytatu: Pesymista widzi ciemny tunel, optymista widzi światło w tunelu, realista widzi światła pociągu, maszynista widzi trzech debili na torach.
Obraz / mem do cytatu: Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia.
Obraz / mem do cytatu: Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.
Obraz / mem do cytatu: Inteligencja jest to choroba umysłowa – na szczęście mało rozpowszechniona.
Obraz / mem do cytatu: Granicy między przyjaźnią a miłością nikt i nic nie upilnuje.
Obraz / mem do cytatu: Nikt na świecie nie żyje wyłącznie dla siebie. Jesteśmy tu także dla innych.
Obraz / mem do cytatu: Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.
Obraz / mem do cytatu: Żadna woda nie ugasi pragnienia miłości, żadna powódź jej nie zatopi.
Obraz / mem do cytatu: Gdyby zabrano nam wszystkie uciechy tego świata i pozostałaby tylko miłość, warto byłoby żyć.
Obraz / mem do cytatu: Jestem optymistą, ale optymistą, który bierze ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy.
Obraz / mem do cytatu: Mądra żona jest szóstym zmysłem męża, głupia – usiłuje być wszystkimi.
Obraz / mem do cytatu: Fotografie to kęsy czasu, które można wziąć do ręki.
Obraz / mem do cytatu: Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
Obraz / mem do cytatu: Rok – okres 365 rozczarowań.
Obraz / mem do cytatu: Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony.
Obraz / mem do cytatu: 35 lat to dobry wiek. Londyn pełen jest kobiet, które od dawna mają 35 lat.
Obraz / mem do cytatu: Polityk demokratyczny zawsze się sprzedaje. Bogatym za gotówkę. Biednym na raty.
Obraz / mem do cytatu: Konsultacja – uzyskanie czyjejś zgody dla dawno już podjętej decyzji.
Obraz / mem do cytatu: Dzisiaj wiele dzieci to sieroty z rodzicami.
Obraz / mem do cytatu: W każdym roku jest trzydzieści jeden milionów sekund. Te nieliczne, które warto zapamiętać, wzruszają nas i ranią bez końca.
Obraz / mem do cytatu: W każdym roku jest trzydzieści jeden milionów sekund. Te nieliczne, które warto zapamiętać, wzruszają nas i ranią bez końca.