Nasze memy

Strona 23 z 88

Obraz / mem do cytatu: Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego,
czego chcesz.
Obraz / mem do cytatu: Widzimy ludzi i rzeczy nie takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi my jesteśmy.
Obraz / mem do cytatu: Miarą człowieka nie jest majątek, mądrość i to co mówi. Naprawdę liczą się tylko czyny - dobre i złe.
Obraz / mem do cytatu: Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.
Obraz / mem do cytatu: Uczynić kogoś szczęśliwym – to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić.
Obraz / mem do cytatu: Każdy kogut na swych śmieciach śmielszy.
Obraz / mem do cytatu: Ważne jest nie to, na co patrzysz, ale to, co zyskujesz dzięki patrzeniu.
Obraz / mem do cytatu: Uczucia są jak dzikie zwierzęta – nie doceniamy ich gwałtownej natury, dopóki nie otworzymy klatek.
Obraz / mem do cytatu: Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.
Obraz / mem do cytatu: Wykształcenie, podobnie do ubrania, winno być starannie dopasowane do osoby. Zbyt małe uwiera, za obszerne śmieszy.
Obraz / mem do cytatu: Całe życie zbieramy rzeczy niepotrzebne. Dlatego tak mało w nim miejsca na miłość.
Obraz / mem do cytatu: Pochlebstwo to potrawa, która wszystkim smakuje.
Obraz / mem do cytatu: Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie.
Obraz / mem do cytatu: Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd.
Obraz / mem do cytatu: Tak to już jest, że jeden zdobywa palmę pierwszeństwa, a drugi – kokosy.
Obraz / mem do cytatu: Martwienie się nie zabierze jutrzejszych problemów, ale zabierze dzisiejszy spokój.
Obraz / mem do cytatu: Czasami głowa musi naprawić błędy, które popełnia serce.
Obraz / mem do cytatu: Czasami głowa musi naprawić błędy, które popełnia serce.
Obraz / mem do cytatu: Jesteśmy z tego samego materiału, co nasze sny.
Obraz / mem do cytatu: Pocałunek jest ostatnim przykładem ludożerstwa.
Obraz / mem do cytatu: Martwienie się nie zabierze jutrzejszych problemów, ale zabierze dzisiejszy spokój.
Obraz / mem do cytatu: Przeczuleni uważają dar serca za jałmużnę, ufni - jałmużnę za dar serca.
Obraz / mem do cytatu: Na końcu wszystko będzie dobrze. Jeśli tak nie jest, oznacza to, że to jeszcze nie koniec.
Obraz / mem do cytatu: Wady też stanowią część naszego posagu.