Nasze memy

Strona 11 z 106

Obraz / mem do cytatu: Wolność to dobro, które umożliwia korzystanie z innych dóbr.
Obraz / mem do cytatu: Przypatrujemy się sobie samym i wydaje nam sie, że znamy ludzi.
Obraz / mem do cytatu: Życie jest uporczywym mocowaniem się z siłami, których nie pojmujemy.
Obraz / mem do cytatu: Jeśli będziesz przykładnie pracował osiem godzin dziennie, może ci się kiedyś uda zostać kierownikiem i pracować dwanaście.
Obraz / mem do cytatu: I pomyśleć, że na nasz pogrzeb przyjdą osoby, które w codziennym życiu nigdy by nas nie odwiedziły.
Obraz / mem do cytatu: Jesteśmy nieszczęśliwi, bo czegoś nam brakuje, ale posiadając to, nie jesteśmy szczęśliwi.
Obraz / mem do cytatu: Szczęście to wolność od sprzeczności.
Obraz / mem do cytatu: Przyjaźń to milcząca umowa między dwiema osobami odznaczającymi się instynktem społecznym i zaletami serca.
Obraz / mem do cytatu: Kto walczy, może przegrać. Kto nie walczy, już przegrał.
Obraz / mem do cytatu: Dziecko to wyspa ciekawości otoczona morzem znaków zapytania.
Obraz / mem do cytatu: Krańcowa wolność prowadzi narody i jednostki do skrajnego niewolnictwa.
Obraz / mem do cytatu: Jeśli chcesz - znajdziesz sposób. Jeśli nie chcesz - znajdziesz powód.
Obraz / mem do cytatu: Lekarzowi i grabarzowi nie życzy się „dobrego roku”.
Obraz / mem do cytatu: Nie wystarczy pokochać, trzeba umieć nieść tą miłość przez całe życie.
Obraz / mem do cytatu: Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność.
Obraz / mem do cytatu: Po młodości bez żaru następuje starość bez doświadczeń.
Obraz / mem do cytatu: Nigdy nie można uszczęśliwić własnego męża, bez porównania łatwiej cudzego.
Obraz / mem do cytatu: Dobrobyt narodów widać po liczbie pędzących samochodów i... wózków inwalidzkich.
Obraz / mem do cytatu: Miłość jest oceanem, z którego biorą swój początek i koniec wszystkie inne cnoty.
Obraz / mem do cytatu: Gdyby tak ustanowić święto słuchania cudzych argumentów?
Obraz / mem do cytatu: Kobieta nie zna piękniejszej i ciekawszej historii nad żywot mężczyzny, którego kocha.
Obraz / mem do cytatu: Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice.
Obraz / mem do cytatu: Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością.
Obraz / mem do cytatu: Małżeństwo podobne jest do twierdzy - ci, którzy są poza nią, chcą się dostać do środka, ci zaś, którzy znaleźli się w jej murach, marzą o wydostaniu się.