Autor:
Ignacy Paderewski

Ignacy Paderewski
Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów. Ignacy Paderewski