Autor:
Zbigniew Niedźwiecki (Ravicz)

Zbigniew Niedźwiecki (Ravicz)
Samotność zaczyna się z chwilą, gdy człowiek nie ma osoby, której mógłby wyświadczyć dobro z potrzeby serca. Zbigniew Niedźwiecki (Ravicz)