Karol Marks

Ocena: 9.00 (Głosujących: 7)

"Pieniądz przekształca wierność w niewierność, miłość w nienawiść, cnotę w występek, występek w cnotę, sługę w pana, głupotę w rozsądek, rozsądek w głupotę."

Ocena: 9.63 (Głosujących: 8)

"Wstyd jest rodzajem gniewu zwróconego przeciwko sobie samemu."

Ocena: 9.67 (Głosujących: 6)

"Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego, co nie szkodzi innym."