Autor:
Wanda Kubiak

Wanda Kubiak
Człowiek się całe życie pokory uczy i... pyszny umiera. Wanda Kubiak