Autor:
Robert Graves

Robert Graves
Nie znam pisarza, który po otrzymaniu nagrody Nobla napisałby coś, co warte jest czytania. Robert Graves